Bosh sahifa / Maktabgacha ta'lim muassasalari

Samarqand viloyati Nurobod tumani Maktabgacha ta'lim bo‘limi tasarrufidagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga navbatda turgan bolalar to‘g‘risida
MA'LUMOT

(MTM haqida batafsil ma'lumot olish uchun, MTM nomi ustiga bosing)

01.10.2021 holatiga

Muas-
sasa
Mav-
jud o‘rin-
lar soni
MTMga qatna-
yotgan bola-
lar
Mav-
jud bo‘sh o‘rin-
lar soni
Jami nav-
batga tur-
ganlar soni
1 1-DMTM 300 0 0 0
2 3-DMTM 50 0 0 0
3 4-DMTM 285 0 0 0
4 5-DMTM 100 0 0 0
5 6-DMTM 120 0 0 0
6 7-DMTM 75 0 0 0
7 8-DMTM 125 0 0 0
8 9-DMTM 50 0 0 0
9 10-DMTM 100 0 0 0
10 11-DMTM 100 0 0 0
11 12-DMTM 100 0 0 0
12 13-DMTM 75 0 0 0
13 14-DMTM 75 0 0 0
Jami 1555 0 0 0